Behandleren

Mit navn er Stina Tabita Hansen. Jeg er 40 år, gift og har to mindre børn. Jeg har været uddannet sygeplejerske i 16 år og har en bred erfaring indenfor forskellige grene af sygeplejen. Jeg har desuden en kandidatgrad fra Århus Universitet i sociologi. De senere år har jeg arbejdet som leder og som udviklingsansvarlig, både i ældresektoren og på en børne- ungeafdeling med socialt udfordrede børn og deres familier.

Jeg har altid brændt for at arbejde med mennesker og følt, at det var jeg noget, jeg var god til. Det var en rigtig dejlig følelse, som bar mig gennem mange år indenfor sundhedssektoren. Indtil jeg blev syg med stress! Jeg kunne ikke bevæge min krop og samtidig kørte mit hoved og mine tanker med titusinde km i timen, nonstop, nat og dag. Jeg var fuldstændig udbrændt både fysisk og mentalt. Det var meget skræmmende og angstfuldt og det tog lang tid for mig at blive rask. Det tvang mig til at revurdere mit arbejdsliv og til at tage stilling til, hvad jeg virkelig gerne ville med mit arbejds- og privatliv fremadrettet.

Valget faldt på Totum Kropsterapi. I arbejdet som kropsterapeut oplever jeg, at jeg kan bruge alle mine nuværende kompetencer, kombineret med en masse nyt.

I mit virke som kropsterapeut bliver jeg konstant væltet bagover over hvad kropsterapi kan gøre for et menneske. Dette gælder også for mig selv.

Det, at få lov til at være med på mine klienters indre rejser, gør mig både glad, ydmyg og dybt taknemmelig!

At skabe et rum, hvor klienten føler sig tryg, er helt afgørende for mig som kropsterapeut. Jeg hjælper klienten til at blive helt rolig og tryg. Tidligere klienter beskriver det, som om, de smelter eller at de flyder hen under behandlingen. Det er meget forskelligt. Jeg hjælper dig med at gå på opdagelse i din krop og med at genskabe forbindelsen mellem din krop og dit sind. 

Med mine 16 års erfaring som sygeplejerske, er min sygeplejefaglige viden og erfaringer noget, jeg bruger aktivt i mit virke som kropsterapeut. Det gælder både på det mentale plan og på hele den fysiologiske del af menneskekroppen.  

For mig giver kropsterapien mening, fordi den forener vores mentale jeg med vores fysiske jeg. Vi har i vores del af verden og i vores sundhedsvæsen adskilt den mentale del af os selv fra vores fysiske kroppe, når vi behandler og diagnostiserer. For mig har dette altid været et paradoks. Man bliver nødt til at forholde sig til HELE mennesket! Kun sådan kan man lindre og behandle menneskers sygdom, smerte og lidelse. Totum betyder betyder faktisk "hel".